pakidanerdialogerne.dk
- samtaler uden grænser
     
                     

top5

 

  Hjem/Home  
  Om bogen/About the book  
  Om forfatterne  
  Forord/Preface  
  Presse  
  Foredrag  
  Galleri  
 


danskflag OM BOGEN

Hvad har en tørklædebærende, religiøs muslim og en dansk nyfeminist til fælles?

Igennem fem år har danske Mette Bom boet dør om dør med pakistansk-amerikanske Shabana Motlani i Klerkegade i hjertet af København. Ikke en typisk adresse for en muslim, men i det hele taget er der meget ved Shabana, som går imod stereotypen af en nydansk kvinde. Eller også passer stereotyperne bare ikke længere.

Naboskabet mellem de to vidt forskellige kvinder er blevet til et venskab med gensidig forundring over hinandens kulturer og vaner. Siden 11. september 2001 har de to talt og diskuteret og resultatet er denne bog, spækket med øjenåbnende samtaler, oplevelser og anekdoter – en diskussion af kvindeliv på pakidansk: Om deres første fælles halaljulefrokost, hvor Mette troede, at ålen også skulle halalslagtes. Eller dengang Shabana for vild på Amager og bare ville hjem til USA.

Men dialogen foregår også ”Midt i en Muhammedtid” og bogen er et indlæg i debatten om integration og immigration, om danskhed og om at være "dobbelt-nitte indvandrer”. Om tegninger og terror, om Bush og bajere og om at være bange for sin nabo. Den handler om frygt, forhold, feminisme og tørklæder - om at være forskellige på godt og ondt.

Læs den - før din nabo!

english ABOUT THE BOOK

What do a headscarf-clad, orthodox Muslim and a third-wave Danish feminist have in common?

Over the last five years, Mette Bom has lived next door to Pakistani-American Shabana Motlani on Klerk Street in the heart of Copenhagen. Not a typical address for a Muslim, but then again, there is so much about Shabana that defies the stereotype of a New Danish (immigrant) woman. Unless, of course, these stereotypes just don't pertain anymore.

Starting out as neighbors, these two dramatically different women have developed a friendship bringing mutual surprises about each other's culture and habits.

Since September 11, 2001, Shabana and Mette have talked, debated, and talked some more. The result is this book, bristling with eye-opening conversation, experiences and anecdotes, a discussion of women's lives paki-danish style: how, for example, at their first halal Christmas lunch together, Mette thought that even eel should be slaughtered in halal fashion. Or the time when Shabana got completely lost in the suburb of Amager and just wanted to go home to the U.S.

But the dialogue also takes place in the midst of the era of Muhammed. The book thus contributes to debates about integration and immmigration, about Danishness, and being a two-fold immigrant; about cartoons and terrorism, about Bush and beer, and being scared of your own neighbor. It deals with fear, friendship, feminism and headscarves, about being different, for better or for worse.

Read it -- before your neighbor!


Pakidanerdialogerne - samtaler uden grænser
ISBN: 87-11-30039-6

Forfattere:  Mette Bom & Shabana Motlani
Omfang: 182 sider, 199 kr.

Udkommer onsdag den 18. oktober.
Bogens illustrationer og forside er lavet af
Underwerket

The Pakidanish Dialogues: Discussion Without Borders
ISBN: 87-11-30039-6
Authors: Mette Bom & Shabana Motlani
182 pages; 199 DKK
Forthcoming Wednesday, October 18, 2006

Illustrations and cover art by
Underwerket